LUCRĂRI SPECIALE CIVILE,
INDUSTRIALE ȘI INFRASTRUCTURALE
  • Română
  • EnglishTermeni și condiții

A. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.mateiconstruct.ro este site-ul Societății Comerciale Matei Construct Construcții Speciale S. R. L., (denumită în continuare "Matei Construct"), iar utilizarea acestuia presupune acceptarea implicită și în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Acordul implicit asupra acestor termeni și condiții prin utilizarea site-ului implică acordul cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

B. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Matei Construct sau de afiliații/partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Administratorului. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Matei Construct sau a afiliaților/partenerilor sai. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. In situațiile în care acest lucru se întîmplă fără acordul scris al Matei Construct, aceasta nu își asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parți a informațiilor și documentelor puse la dispoziție Matei Construct prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Matei Construct nu oferă Utilizatorilor acestui site acceptul de a reproduce, copia, multiplica sau exploata informațiile și documentele de pe acest site în scopul de a obține avantaje comerciale prin intermediul contractelor, acordurilor, licitațiilor sau a altor înțelegeri de natură comercială, fără a consulta în prealabil Administratorul.

C. CONDIȚII DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Matei Construct sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Matei Construct care nu sunt publice, fără autorizație explicita în scris din partea Administratorului;

- încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Matei Construct prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al Administratorului;

D. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Matei Construct întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, Matei Construct nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:

• este exclusiv de natură generală;

• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

• nu este angajantă.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document angajant. Numai documentele tipărite pe hârtie sunt considerate autentice și angajante.

E. CONTACT

Administratorul acestui site poate fi contactat la următoarea adresă:

webmaster@mateiconstruct.ro