LUCRĂRI SPECIALE CIVILE,
INDUSTRIALE ȘI INFRASTRUCTURALE
  • Română
  • EnglishDIVIZIA DE LUCRĂRI INDUSTRIALE

  • Torcret uscat/umed
  • Lucrări cu betoane de înaltă rezistență și mase refractare
  • Lucrări cu mortare anticorozive și impermeabilizante
  • Reabilitări structurale cu sisteme de fibră de carbon (turnuri de răcire)

Divizia de lucrări industriale este dedicată proiectelor de reabilitare și mentenanță în obiective cum sunt bazele militare, unitățile electro-nucleare, centralele eoliene, combinatele chimice și rafinăriile, oțelăriile, societățile agricole etc.

În baze militare lucrăm cu utilaje de torcret pentru refacerea sau construcția obiectivelor civile. De asemenea, livrăm cimenturi pentru betoane de foarte mare rezistență (VHDRC – Very High Durability Reinforced Concretes) utilizate la construirea obiectivelor speciale.

Asupra turnurilor de răcire cu tiraj normal sau forțat din cadrul centralelor nucleare, combinatelor chimice și rafinăriilor intervenim pentru lucrări de consolidare structurală (injectări în betoane, aplicarea elementelor de fibre compozite sau de carbon în zonele de stres) și lucrări de reabilitare și protecție anticorozivă a suprafețelor hiperbolice interioare.

Pentru proiecte de construcție a parcurilor eoliene livrăm și turnăm cimenturile pentru betoanele de foarte mare rezistență din fundații și inelul de susținere al suprastructurii metalice (turnului). În oțelării torcretăm cimenturi și mase refractare pe interiorul cuptoarelor și livrăm gama completă de utilaje automatizate pentru acest tip de operație.

Cimenturile și produsele pe care le punem în operă în fundațiile de centrale eoliene și alte obiective speciale au caracteristici deosebite care le clasifică astfel:

  • aditivi pentru obținerea betoanelor din clasa VHDRC (Very High Durability Reinforced Concretes)
  • microbeton din gama REFOR-tec (Reactive Forces Technologies) cu rezistență foarte mare la compresie (>200 N/mm2), densitate foarte mare (2500 kg – 3000 kg/m3), rezistențe la smulgere, modul elastic și rezistență la deformări elastice excepționale
  • betoane din gama HFE-tec (High Fracture Energy Technologies) cu ductilitate foarte mare și modul elastic foarte mic; aceste betoane sunt capabile să absoarbă stresuri dinamice excepționale cu o foarte mare energie de deformare, fără a fisura
  • produse compozite și cimenturi aditivate cu fibre din gama VHDRS CarFib (Very High Durability Repair Systems Carbon Fiber) – țesuturi, lamele și baghete de oțel, fibră de sticlă și fibră de carbon și pulberi aditivate cu microelemente de fibră sau oțel

Aceste cimenturi se utilizează și la turnarea betoanelor și construirea pilonilor, grinzilor și traverselor pentru poduri și viaducte. Un segment important de lucrări provine din proiecte de hidrosablare la mare presiune și hidrodemolare la 2500 bar – 3000 bar, un procedeu de demolare nedestructivă care lasă intactă armătura din structurile de beton armat și care, foarte important, nu creează vibrații.