LUCRĂRI SPECIALE CIVILE,
INDUSTRIALE ȘI INFRASTRUCTURALE
  • Română
  • EnglishDIVIZIA DE INGINERIE A MEDIULUI

  • Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU)
  • Stații de Tratare a Apei Potabile (STAP)
  • Captări de apă și bazine redresoare
  • Canalizări de mare capacitate – vizitabile

Divizia de inginerie a mediului este dedicată proiectelor de reabilitare și mentenanță în obiective cum sunt stațiile de captare și uzinele de apă, stațiile de epurare, canalizările vizitabile.

Lucrările de reabilitare vizează în principal recalificarea structurilor de beton și a obiectivului în ansamblul său prin intervenții de natură structurală și prin reparații specializate.

Obiectele cele mai frecvent întâlnite în stații de tratare și epurare sunt cele de tip rezervor îngropat, semi-ingropat sau suprateran, camere de grătare, chesoane și stații de pompare. Elementele principale ale canalizărilor de mare capacitate sunt casetele colectoare (rectangulare, circulare sau ovoidale), căminele și stațiile de pompare. Rezultă astfel nevoia permanentă de a etanșa structuri de beton armat.

Etapele principale de execuție a lucrărilor de reabilitare

Parte a lucrărilor pregătitoare, prima etapă constă în golirea rezervoarelor (decantoare primare, decantoare secundare, pre și post îngroșătoare, fermentatoare, chesoane, stații de pompare, deznisipatoare, separatoare de grăsimi etc) cu pompe submersibile sau motopompe de mare capacitate (uzual 2-5 mc/min) și deversarea apelor tehnologice rezultate pe paturi de nămol sau în alte puncte amenajate. În cazul canalizărilor, acestea se pun la uscat prin blindare.

În a doua etapă, betoanele se sablează cu apă (min. 860 bar) sau cu nisip cuarțos pentru îndepărtarea tencuielilor degradate, evidențierea fisurilor și a problemelor structurale.

Lucrările efective de reabilitare demarează după întocmirea unei expertize tehnice de specialitate (etapa a treia) în care obiectele sunt evaluate structural din punct de vedere calitativ și prin calcul și în care sunt propuse lucrări specifice de reparații și eliminare a cauzei degradărilor.

A patra și cea mai importantă etapă cuprinde intervențiile de reabilitare (conform standardului SR EN 1504) și care pot să includă o gamă largă de operații, în funcție de necesități: decopertări, hidrodemolări, pasivări și tratamente anticorozive pentru elemente metalice, re-armări, ancoraje chimice, torcret uscat sau umed, injectări cu betoane lichide structurale sau cu rășini, aplicări de țesuturi, lamele sau bare din fibră de sticlă, carbon sau metal, etanșări cu mortare rigide, flexibile, anticorozive, poliuree, membrane bituminoase, vopseluri epoxi-bituminoase etc.

În cazul rezervoarelor de orice tip, lucrările de reabilitare se încheie cu efectuarea testelor de etanșeitate.

Proiecte implementate recent: